Faceţi clic aici pentru a restrânge panoul Faceţi clic aici pentru a extinde panoul

Prezentarea firmei

     În prima jumătate a anului 2006 s-a obţinut atestatul tip B emis de Autoritatea Naţională de Reglementare din domeniul Energiei (ANRE) care conferă dreptul, conform Legii Energiei Electrice, ca societatea să proiecteze şi să execute instalatii electrice de joasă tensiune, iar în 2008 a urmat obţinerea atestatului C2A necesar execuţiei instalaţiilor de medie tensiune şi certificarea SRAC şi IQNET privind implementarea sistemului calităţii ISO 9001.
     Sediul societăţii este în localitatea Aleşd, str. Arena Sportivă, nr. 4A, sediul fiind construit de nou şi în proprietatea societăţii.
     S.C. LARA ELECTRIC S.R.L. este dotată cu autoturisme şi autotilitare pentru transportul materialelor şi a uneltelor şi sculelor, autospecială cu platformă ridicătoare 17m (nacelă), miniexcavator, aparate (multimetre digitale, clampmetre digitale, megohmmetru, aparat de măsurare a prizelor de pământ, etc.) şi truse electrice, maşini şi unelte de lucru, scări, etc. Acestea, combinate cu profesionalismul echipei tehnice asigură efectuarea celor mai diverse lucrari din domeniul electric: posturi de transformare, reţele aeriene 0,4-20 kV, reţele subterane 0,4-20 kV, instalaţii de forţă şi de iluminat atât interioare cât şi exterioare, puncte de măsură, automatizări, etc. Societatea poate garanta fiabilitatea în funcţionare a  instalaţiilor proiectate şi executate prin emiterea buletinelor de încercări şi verificări specifice lucrărilor din domeniu.
     Toţi clienţii societăţii sunt priviţi cu aceeaşi atenţie, necesităţile lor sunt principala preocupare a angajatilor. Astfel societatea a reuşit în decursul acestor ani să execute atât lucrări de anvergură cât şi un număr mare de lucrări mai mici.

Oferim

S.C. LARA ELECTRIC S.R.L. oferă servicii de calitate din domeniul electric/energetic acestea fiind asigurate atât prin profesionalismul angajaţilor societăţii cât şi prin preocuparea continuă în aplicarea noilor tehnologii care aduc economie de energie electrică, fiabilitate şi siguranţă in utilizare.

Echipa

Societatea asigură serviciile tehnice printr-un număr de şapte angajaţi, dintre care doi ingineri si cinci electricieni. Toţi angajaţii au experienţă în domeniul energiei electrice, majoritatea dobândind-o în cadrul S.C. ELECTRICA S.A. Media de vârstă scăzută, entuziasmul, seriozitatea şi spiritul de echipă fac colectivul S.C. LARA ELECTRIC S.R.L. să poată realiza lucrări de calitate, executate în termene scurte şi prin efort individual şi comun să contribuie la satisfacţia clientilor.

Localizare

Sediul S.C. LARA ELECTRIC S.R.L. este situat in Alesd pe str. Arena Sportiva, nr.4A


Servicii

Branşamente monofazate aeriene şi subterane
Branşamente trifazate aeriene şi subterane
Linii electrice aeriene (LEA) şi subterane (LES) 0,4 – 20 kV
Posturi de transformare 20 / 0,4 kV
Lucrări de extindere, revizii şi reparaţii la instalaţiile de iluminat public
Execuţie instalaţii electrice interioare la clădiri industriale şi civile
Execuţie instalaţii de paratrăsnet şi de pământare
Execuţie instalaţii de curenţi slabi (telefonie, TV, internet)
Service şi întreţinere instalaţii electrice
Măsurători în domeniul electric
Consultanţă în domeniul electric
Lucrări de săpături trasee de cabluri şi conducte

Webdesign creat de eDap.ro © Lara Electrica 2015